Hvordan gjennomføres Roede Aktiv?

Hva foregår på et  Roede Aktivkurs? Det er annerledes enn Roede Standard, men hvordan? Hva kan du forvente når du går inn døren til kurset for første gang?
Omlag halvparten av kurstiden er avsatt til trening. Aktiviteter som tilbys er stavgang, spinning og sirkeltrening. Treningsformen på et Aktivkurs varierer fra sted til sted, men treningen har alltid en svært sentral plass i gjennomføringen. Kontakt din lokale kursleder for å se hvilken treningsform som tilbys i ditt nærområde.

Et Roede Aktivkurs består av 8 kurskvelder, 1 gang i uken, med varighet fra 1-2 timer per gang, eventuelt minikurs med 4 ukentlige møter. Kurset anbefales for våre videregående kursdeltakere som er fortrolig med våre kostholdsprinsipper.

Nye deltakere kan også starte direkte på Roede Aktiv, men må da påregne noe mer tid de første kurskveldene slik at man setter seg ordentlig inn i våre kostholdsprinsipper og får det nødvendige utbytte. Opplegget for evt. nye deltagere avtales direkte med kursleder.
Hvert møte omfatter veiing, samtalerunde og trening, og har en ramme på ca 1 ½ time. Du følger kurset i en gruppe inntil 18 personer. Treningsdelen varer i ca. 45-50 minutter.

Det settes av tid til veiing og en kort personlig oppfølging av den enkelte kursdeltaker. Vekten din forblir mellom deg og din kursleder, men det ukentlige vekttapet tilbakemeldes i gruppen.
Samtalerunden tilpasses treningsform og dagens treningsopplegg.

I noen tilfeller kan samtalerunden inngå i treningsdelen, men ofte vil det være naturlig å sette av noe tid i forkant eller etterkant av treningen til denne. For øvrig tas spørsmål og utfordringer opp i tillegg til tilbakemelding av ukas vekttap.