Roede Ung 13-17

For å hjelpe overvektige tenåringer ned i vekt har vi startet Roede Ung 13-17. Stadig flere tenåringer sliter med økende vekt, og ender ofte opp som overvektige voksne. Vi kan hjelpe.

Helsemyndighetene sier selv at tilbudet til ungdom med vektproblemer er mangelfullt. Det offentlige helsevesen tilbyr hjelp til unge med fedme, men den største gruppen overvektig ungdom faller ikke inn under den kategorien.
- Vi i Grete Roede får stadig henvendelser fra fortvilte foreldre som ikke vet hvor de kan få hjelp til barnas vektproblemer, og nå har vi utviklet et tilbud tilpasset denne gruppen, sier ernæringsfysiolog i Grete Roede AS, Kari H. Bugge. 


Fokus på sunnere livsstil

Hun understreker at tenåringskurset ikke primært handler om å slanke seg. Det vil like ofte handle om å holde en stabil vekt for å vokse seg slankere. Ofte skyldes overvekten en kombinasjon av gener, uheldig spisemønster og usunne vaner.
- Vi har tro på at vi med vår kunnskap og kompetanse kan hjelpe dem til sunnere vaner. Tiltak for å få et bedre måltidsmønster, et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet vil bidra til å normalisere vektutviklingen, forteller Bugge.

Kurset er basert på Roede-metoden hvor motivasjon og mestring, kosthold og fysisk aktivitet står sentralt. Målet er at ungdommen skal få en sunnere livsstil gjennom bevisstgjøring av spise- og mosjonsvaner. Rådene vi gir på kurset er i tråd med de offisielle anbefalingene, og vi krever legeattest for å kunne være med på kurset, forteller hun videre.


Roede Ung-kurs der du bor eller på nett


Finn nettkurs

Foresatte med på kurs

Tenåringen skal delta med en foresatt i en gruppe med andre tenåringer og deres foreldre, men det er ungdommen som skal være i fokus. Den foresattes har ansvar for innkjøp av mat og for å tilrettelegge for sunne måltider i hjemmet, tenåringen selv må ta ansvar for hva som spises utenfor hjemmet samt det å være fysisk aktiv.

Selv om foreldre og barn går sammen på kurs, vil de også ha noe kurstid hver for seg. Dette er viktig fordi problemstillingen er forskjellig for de unge som bærer på kiloene og for de foresatte som skal følge opp på hjemmebane.
- Kurset skal være et sted hvor de unge møter andre  i samme situasjon, og hvor de kan bruke gruppen for å hente motivasjon og støtte, forklarer Kari H. Bugge.

Positiv mottakelse

Vi har fått mange positive og oppmuntrende innspill fra helsepersonell, blant annet helsesøstere, som jobber mye med denne problematikken blant ungdom. De bekrefter at det er et stort behov for et slikt tilbud, og at det stadig blir flere som både trenger og ønsker hjelp.
Tilbakemeldingene fra tenåringene og deres foreldre som har prøvd kurset, er at kurset gir resultater og er motiverende. Gjennom kurset klarer de å etablere et bedre samarbeid rundt mat og måltider på hjemmebane., og de er takknemlige for den hjelpen og oppfølgingen kurset gir, forteller en entusiastisk Bugge.

Kurstilbudet

Kurset består av 8 ukentlige kursmøter.
- Kurslederne som holder Ung 13-17 kursene er valgt ut på bakgrunn av at de har kompetanse som gjør de egnet for å holde kurs for denne målgruppen, avslutter ernæringsfysiologen.

Se ernæringsfysiolog Kari Bugge i Dagsnytt 18 fra fredag 2. oktober 2009

Ung 13-17

Antall møter: 8
Hvor ofte: Ukentlig.
Kjønn: Jenter og gutter
Alder: 13-17 år (sammen med forelder).
Ønsket vektreduksjon: Ingen begrensning.
Kursmateriell:
Kursboken ”Roede-metoden” gir deg alt du trenger for å komme i gang.
Boken er sesongbasert og knyttet opp til kurset du følger. 
I tillegg er Matvareguiden og Gull-medlemskap i Roede-klubben inkludert i kursavgiften.
Pris:
Ung 13-17: Kurset inkl. kursmateriell koster kr. 2950,- for tenåring og forelder.