Hvordan lese resultat over tid?

Under Resultater vil du kunne se hva du har oppnådd over tid. Du vil få resultater for vekt, mål, kosthold og trening.

Klikker du på Min side / Resultater, vil du komme direkte til ukessammendraget, som viser inneværende uke.

Klikk på Vekt, Mål, Kosthold eller Trening, vil gi deg både en resultatkurve  og en tabell der du lett kan se hva du har oppnådd. Øverst til høyre i bildet, bestemmer du selv hvilke periode du ønsker å vise i kurvene.

De perioder der du har gått på kurs, vil bli markert i kurve-diagrammet, slik at du enkelt kan finne dine kursperioder. Her er eksempel på vektkurve:


Under Innstillinger / Motivasjon kan du sette delmål og trivselsvekt. Det vil påvirke resultatvisningen ved å minske kilointervallet på kurve. Er delmål eller trivselsvekt satt til null, vil din vektkurve starte på null.